Η πλατφόρμα μιας σκηνής

Μια οποιαδήποτε σκηνή για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να έχει καλύψει τρια βασικά πράγματα. Πρέπει να έχει ξεκαθαρους χαρακτήρες και ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, το που βρίσκονται αυτοί οι χαρακτήρες και το γιατί βρίσκονται εκεί. Ενίοτε μπορούμε να βάλουμε και το πότε αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι χαρακτήρες, το που βρίσκονται και το γιατί βρίσκονται εκεί μας καλύπτει. Αυτό είναι η πλατφόρμα μιας σκηνής, η βάση της. Όταν έχουμε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά τότε μπορούμε να πατήσουμε, να παίξουμε και να εξερευνήσουμε. Όταν κάποιο λείπει από αυτά τότε η ζωή μας γίνεται πιο δύσκολη. Η επιτυχία μια σκηνής εξαρτάται πάρα πολύ από το χτίσιμο μιας καλής πλατφόρμας και αυτό προσπαθούμε να είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε σε μια σκηνή (χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορούμε να πάρουμε και τον χρόνο μας!!).