01. Ναι Και, η βάση κάθε αυτοσχεδιασμού

Στο μάθημα αυτό θα δούμε το Ναι Και, την σημαντικότερη έννοια στον θεατρικό αυτοσχεδιασμό.

δΕς ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ