Σχέσεις χαρακτήρων

Ένας χαρακτήρας από μόνος του, όσο ενδιαφέρον και να είναι έχει νόημα όταν τον βλέπουμε πως συμπεριφέρεται σε σχέση και με άλλους. Οπότε σήμερα θα δούμε ασκήσεις και τεχνικές που εστιάζουν στην σχέση μεταξύ των χαρακτήρων. 

Η σχέση των χαρακτήρων είναι ένα από τα πιο δομικά στοιχεία μιας επιτυχημένης σκηνής. Αν θέλετε να κάνετε πιο ουσιαστικές τις σκηνές σας τότε ο καλύτερος τρόπος είναι να εμβαθύνετε στην σχέση των χαρακτήρων.